Cserép Máté összes bejegyzése

Osztályelnöki pályázat

A DOSz pályázatot ír ki a Matematikai és Informatikai Tudományos Osztály
elnöki tisztségére
 
A tudományos osztályok feladata
A Doktoranduszok Országos Szövetsége 2012. december 19-én köztestületté alakult. A megújuló szervezet egyik legfontosabb célkitűzése volt, hogy a tudományos osztályok rendszerén keresztül a magyarországi és a kárpát-medencei magyar doktoranduszok számára olyan tudományos fórumot hozzon létre, mely a szakmai érintkezésen túl a tudományos közéletben örömmel tevékenykedő fiatal értelmiségiek személyes kapcsolatteremtésének helyszíne is egyben. Erre vonatkozóan követjük azt az elvünket, amely szerint az ország tudományos életét a jövőben meghatározó nemzedék szakmai és emberi kapcsolatainak építését a lehető legkorábban meg kell kezdeni, és minden formában támogatni kell. A DOSz 2013. februárjában írt ki először pályázatot a tudományos osztályok elnöki tisztségeinek betöltésére. Azóta a különböző tudományos osztályok több mint 500 fős taglétszámmal folytatják tudományszervező tevékenységüket. Ezzel létrejött a magyar nyelvű doktori képzés kiemelkedő tudományos és közösségi hálózata.
 
A pályázatnak tartalmaznia kell
– A pályázó rövid szöveges bemutatkozása.
– Szakmai önéletrajza.
– Publikációs jegyzéke.
– Vezetői koncepció (A jelölt részletes elképzelései az adott tudományos osztály céljaival, működésével, terveivel kapcsolatban maximum 5 oldal terjedelemben).
– Programterv
 
A pályázathoz csatolni kell
– Doktorandusz-hallgatói vagy doktorjelölti jogviszony igazolása.
– Két főállású egyetemi oktató ajánlása, amelyek alátámasztják a jelölt szakmai alkalmasságát a tisztség betöltésére.
 
A pályázat anyagát kérjük elektronikusan (csatolt dokumentumokat szkennelve) 2016. február 22-ig a szabo.katalin@dosz.hu és a dosz@dosz.hucímre, ill. és postai úton a DOSz irodájába (1062 Budapest, Bajza u. 32.) megküldeni. A beérkezett pályázatokat az illetékes elnökségi tag előterjesztése alapján az elnökség bírálja el, minden érintettet 2016. február 29-ig értesítünk. Az elnöki megbízatás 2017. augusztus 31-ig tart.
 
A tudományos osztályokra vonatkozó előírásokat a DOSz hatályos Alapszabályának vonatkozó része rögzíti:

Matematika és Informatika Didaktikai Konferencia 2016

Kedves Kollégák! 

Az előző évek hagyományait folytatva a Debreceni Egyetem Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskolája és pozsonyi Comenius Egyetem közös szervezésében 2016. január 22-24 között ismét megrendezésre kerül a 

Matematika és Informatika Didaktikai Konferencia (MIDK 2016). 

A helyszín ezúttal Pozsony (Bratislava), Szlovákis, a Comenius Egyetem Pedagógiai Kara.
A mellékelten küldjük a felhívást.
Jelentkezni a konferencia honlapján található online kérdőív kitöltésével lehet:
http://math.unideb.hu/esemenyek-hirek/konferenciak.html

A jelentkezés határideje november 30., az előadások/poszterek címét és absztraktját december 20-ig várjuk.

A konferenciával kapcsolatban felmerülő kérdéseit jelezze a szervezőknek,
Lilla Korenovának (lillakorenova@gmail.com), Part Editnek (partova@gmail.com) vagy Kónya Eszternek (eszter.konya@science.unideb.hu).

Szeretettel várjuk és arra kérjük, hogy ezt a felhívást továbbítsa
érdeklődő kollégáinak, ismerőseinek!

Part Edit, Comenius Egyetem
Lilla Korenova, Comenius Egyetem
Kónya Eszter Debreceni Egyetem